Terug naar overzicht

Botanisch onderzoek aan de opgravingen Den Haag Lozerlaan 1991 en 1994

Rapportnummer 028 | Publicatiedatum 01 januari 1996
Auteur Vermeeren C. & O. Brinkkemper

Download rapport  Download rapport


In 1991 en 1994 vonden aan de Lozerlaan te Den Haag opgravingen plaats door destadsarcheologische dienst onder leiding van A. Waasdorp. Bij de eerste opgraving werden greppelsen kuilen gevonden van een IJzertijd huisje. De tweede bracht, naast diepe met humeuze klei gevuldegreppels, een vierkant greppelsysteem aan het licht met resten van het bewoningsniveau. Wellichthebben we hier te maken met een Romeins heiligdom. Van beide opgravingen zijn monsters genomen voor botanisch onderzoek, met als doel een inzichtte krijgen in de voedseleconomie en bovendien om een beeld te vormen van de omringende vegetatie.Om op een efficiënte manier te kunnen werken is ervoor gekozen om de monsters eerst tekarakteriseren. Dit is een methode waarbij in relatief weinig tijd een globaal overzicht verkregenwordt van de monsters, zodat een gerichte keuze mogelijk is voor de analyse.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >