Algemene voorwaarden

Het auteursrecht van de BIAXialen berust bij BIAX Consult en de auteur(s). Het is niet toegestaan uit de rapporten te citeren of te parafraseren zonder volledige bronvermelding.