Microscopisch houtskool

In palynologische preparaten worden microscopische houtskoolpartikels vaak relatief geteld (in de vorm van relatieve klassen). Door middel van een absolute kwantificering met behulp van objectieve computerherkenning en statistische analyse kan de invloed van branden aangetoond worden, welke bijvoorbeeld in relatie kan staan met vroeg-prehistorische menselijke aanwezigheid.