Terug naar overzicht

Archeobotanisch onderzoek in het plangebied Well Aijen-Hoogwatergeul 1 A/B (Neolithicum-Romeinse tijd)

Rapportnummer 546 | Publicatiedatum 01 maart 2012
Auteur Haaster, H. van

Download rapport  Download rapport


In het voorjaar van 2010 heeft BAAC bv in samenwerking met Archeodienst archeologisch onderzoek verricht in het plangebied Hoogwatergeul Well-Aijen Vak 1 A/B. Het onderzoeksterrein ligt op de oostelijke oever van de Maas, ter hoogte van het dorp Well (zie figuur 1). Tijdens het onderzoek zijn archeologische resten aangetroffen daterend uit de periode vanaf het midden neolithicum tot in de Romeinse tijd. Het gaat voornamelijk om kuilen, greppels en paalkuilen. Ook is een ovale depressie/restgeul aangetroffen. In de verspreiding van de archeologische sporen zijn vier concentraties aan te wijzen; twee op duin A1 (de vindplaatsen A en B) en twee op duin A3 (de vindplaatsen C en D). De depressie/restgeul wordt vindplaats E genoemd. Uit een aantal kansrijke sporen zijn grondmonsters verzameld voor onderzoek aan botanische macroresten en pollen. Het doel van dit onderzoek was de in het PvE gestelde vragen ten aanzien van landschap, milieu, economie en menselijke activiteit te helpen beantwoorden (zie hieronder). In het voorliggende rapport worden de resultaten van het pollen- en macrorestenonderzoek gepresenteerd.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >