Terug naar overzicht

Een plantaardig feestmaal uit Den Haag

Botanisch onderzoek aan een zeventiende eeuwse beerkelder van de opgraving Zuidwal

Rapportnummer 010 | Publicatiedatum 01 januari 1995
Auteur Brinkkemper O.

Download rapport  Download rapport


In 1994 vond een opgraving plaats op de vindplaats Zuidwal in Den Haag door de medewerkers van de afdelingArcheologie van de dienst Stadsbeheer. Drs. M. van Veen had de opgravingsleiding. Derijksdriehoekscoördinaten van de vindplaats zijn 454.310/81.300. In de opgravingsputten werden delen van eenaantal woonhuizen aangetroffen, waarbij onder andere een beerkelder. Deze beerkelder lag onder een uitbouwvan het pand Zuidwal 35 en behoort ook daarbij. De archeologische resten wijzen op een niet al te hoge welstandvan de betrokken bewoners. In de nabijheid van het terrein bevinden zich wel panden van beter gesitueerdeburgers. Uit de beerkelder werd een monster voor botanisch onderzoek genomen (vnr. 8). De beerlaag zelf bevattegeen daterende archeologica, maar in een direct erop gelegen stortlaag bevonden zich enkele vondsten diedateren uit de tweede helft van de zeventiende tot in de achttiende eeuw. Het betrof onder andere een tinnenlepel met merk en een brandewijn roemer. De bewoning op het hele terrein start in de tweede helft van dezeventiende eeuw. De vulling van de beerkelder kan daarmee gedateerd worden in de tweede helft van dezeventiende eeuw. Het materiaal is onder de grondwaterspiegel bewaard gebleven, waardoor een veelheid aan onverkooldorganisch materiaal aanwezig is. De botanische resten vormen hier een wezenlijk onderdeel van.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >