Paleo-ecologie

Onderzoek aan het natuurlijk bodemarchief kan belangrijke gegevens opleveren over vroegere vegetaties en landschappen. BIAX doet geïntegreerd onderzoek waarin onder andere door middel van grondboringen de bodemkundige, geomorfologische en paleo-ecologische informatie verzameld wordt. Analyse en interpretatie van deze gegevens biedt de mogelijkheid reconstructies van het voormalige landschap te maken. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld referentiebeelden geleverd worden die voor het opstellen van plannen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling van belang zijn

Ook kunnen de verkregen gegevens worden gebruikt voor visualisaties. Het op wetenschappelijk verantwoorde wijze zichtbaar maken van informatie uit het verleden speelt bij veel educatieve presentaties een belangrijke rol. BIAX beschikt over informatie om een breed scala aan wetenschappelijk verantwoorde, non-destructieve visualisaties te leveren. Voorbeelden hiervan zijn tekeningen, maquettes, driedimensionale computeranimaties en beplantingsschema‘s.