Archeobotanie

BIAX onderzoekt plantaardige resten uit archeologische opgravingen en helpt op die manier met de reconstructie van het verleden. Aan de hand van archeobotanisch onderzoek winnen we informatie in over:

- het vroegere milieu waarin mensen leefden en hoe zij hun omgeving gebruikten en naar hun hand zetten;
- de planten die zij verzamelden, verbouwden, gebruikten en aten;
- de vroegere landbouwmethoden, ambachtelijke technieken en constructiewijzen;
- handel in (exotische) plantaardige producten.

Archeobotanie is daarmee een onmisbaar onderdeel van de archeologie!
Bovendien doet BIAX voorbereidend werk voor, en treedt op als contactpersoon met andere archeologisch specialisten, op vakgebieden zoals:

- archeozoölogie,
- diatomeeënonderzoek,
- 14C-dateringen,
- fysisch-chemisch onderzoek,
- stabiele-isotopenonderzoek,
- micromorfologisch (slijpplaten)onderzoek,
- DNA-onderzoek.

Zeer bijzonder daarbij is het onderzoek van de ingrediënten en bereidingswijze van (met name prehistorisch) voedsel. Dit doen wij door middel van een combinatie van onderzoek met een rasterelektronenmicroscoop (SEM) en Directe Temperatuur-Opgeloste Massaspectrometrie (uitgevoerd door Kenaz-consult) aan verkoolde voedselresten op bijvoorbeeld aardewerk.

Hoewel BIAX dikwijls pas in de uitwerkingsfase bij een project wordt betrokken hebben we de expertise in huis om een project van meet af aan specialistisch te begeleiden. Goede specialistische begeleiding verzekert een goede kwaliteit van het onderzoek en voorkomt informatieverlies en onnodige kosten door een efficiëntere bemonstering.