Terug naar overzicht

Archeobotanisch onderzoek aan sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd te Goes-Voorstad 16-Oostsingel 170-172

Rapportnummer 1217 | Publicatiedatum 19 december 2019
Auteur Verbruggen, F.

Download rapport  Download rapport


RWS Projecten is voornemens om nieuwbouw te realiseren in het plangebied Voorstad 16 – Oostsingel 170-172 te Goes. De werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, zouden archeologische resten in de ondergrond kunnen verstoren of vernietigen. Om deze reden is een opgraving - variant archeologische begeleiding uitgevoerd in het plangebied in het voorjaar van 2018.
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse ophooglagen en natuurlijke bodemlagen gevonden, evenals bewoningssporen die gerelateerd zijn aan bebouwing die hier vanaf de zeventiende eeuw stond. Ook zijn de restanten van een beschoeide afwateringssloot aangetroffen. De sloot is, evenals twee bakstenen waterputten, twee waterkelders, een tonput en een houten structuur bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >