Terug naar overzicht


Jaarringschijven zagen in Ergersheim


07 april 2023

In maart zijn onze collega's Caroline Vermeeren en Kirsti Hänninen aan het werk geweest in de bossen van Eggersheim, een stadje in Zuid-Duitsland. In Eggersheim komt elk jaar een groep archeobotanici en experimentele archeologen bij elkaar om experimenten uit te voeren. Caroline en Kirsti zijn hier bezig geweest met het onderzoek aan beheerde bosbestanden. Vragen die daarbij centraal staan zijn hoe snel regeneren bomen na de kap, in hoeverre verschilt de regeneratie van bomen die door bijvoorbeeld storm of bevervraat geveld zijn, hoe zien dergelijke bosbestanden uit en in hoeverre zijn deze waarnemingen relevant voor jaarringanalyse aan archeologisch hout? De twee zijn hier al jaren mee bezig en er zijn diverse artikelen gepubliceerd. Ook het onderzoek in Ergersheim heeft tot nieuwe data geleid en zal in een artikel worden verwerkt. Om een indruk te krijgen van het veldwerk en de 'Ergersheimer Experimente' hier een film waarin de twee worden bevraagd: 
https://br.de/s/67Q1R6f