Terug naar overzicht


Drs. Silke Lange

Silke Lange studeerde archeologie aan het Albert Egges Instituut voor Pre- en Protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam, het huidige Amsterdams Archeologisch Centrum. In 1996 is zij afgestudeerd als archeologe in de richting prehistorie van Noordwest Europa. Het onderwerp van haar scriptie was Grafheuvelwegen op de Noordwest-Veluwe.

Tijdens haar studie heeft Silke zich gespecialiseerd in de determinatie van hout uit archeologische context. In 1998 heeft zij het bedrijf Bureau voor Eco-Archeologie samen met een studievriendin opgericht. Tussen 1996 en 2010 werkte zij ook bij het projectenbureau van het AAC en had de functie van projectleider voor Noord-Holland. Zij heeft aan veel opgravingscampagnes meegewerkt en leiding gegeven aan divers archeologisch onderzoek in de regio. In 1999 heeft zij bovendien de opleiding Management van archeologische projecten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gevolgd.

Vanaf 1997 is Silke nauw betrokken als houtspecialiste bij het archeologische onderzoek in de Leidsche Rijn. Het onderzoek in de Leidsche Rijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over de Limeszone langs de Rijn in Nederland. Het houtspecialistische onderzoek aan hout van Romeinse weg- en oeverbeschoeiingen, van bruggen en wachttorens heeft nieuwe informatie over de houttechnologische kennis, het houtgebruik, import van (bouw)hout, etc. opgeleverd. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat jaarringanalyse aan elzenhout een geschikte onderzoeksmethode voor een intra-fasering van structuren kan zijn.

In 2011 werkte Silke samen met Biax Consult aan enkele projecten. Dit beviel zo goed dat zij heeft besloten haar eigen bedrijf op te zeggen en zich bij het team van Biax te voegen. Sinds 1 januari 2012 is Silke partner in Biax Consult te Zaandam.
Daarnaast is Silke als promovenda verbonden aan het Instituut voor Regionale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek is gericht op de strandwalarcheologie van Noord-Holland. In deze regio heeft zij in de afgelopen jaren veel veldwerk verricht. Bovendien heeft zij als adviseur van gemeenten in Noord-Holland ervaring opgedaan in de Archeologische Monumentenzorg. In haar proefschrift verwerkt zij haar eigen onderzoeksgegevens en de beschikbare gegevens van vóór en na invoering van het Valetta-verdrag tot een synthese. De titel van het proefschrift in voorbereiding is: Landschafts- und Besiedlungsgeschichte der nordwestlichen Niederlande – das Strandwallgebiet in Ur- und Frühzeitalter.