Terug naar overzicht


Drs. Caroline Vermeeren

Caroline Vermeeren studeerde in 1986 af als bioloog te Leiden met een specialisatie archeobotanie en palynologie.

Haar huidige werk omhelst naast deze twee richtingen ook de paleo-ecologie. Specialisaties zijn macro- en microfossielen en houtonderzoek.

Haar speciale interesse gaat uit naar houtbewerking en houtgebruik in Europa en Noordoost- Afrika. Zij was deelnemer aan de archeologische expedities naar Berenike en Karanis in Egypte.

Tussen 1986 en 1989 was ze biologieleraar en sinds 1990 verzorgt ze regelmatig colleges archeobotanie (met name hout) aan de universiteiten van Leiden, Groningen en Amsterdam.

Tussen 1987 en 1993 werkte ze free-lance op haar vakgebied voor de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Groningen, verschillende gemeentelijke archeologische diensten en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Ze nam deel aan internationale werkgroepen over hout en dendrochronologie van Damian Goodburn (Engeland), Prof. Dr. F.H. Schweingruber (Zwitserland) en Dr. E. Jansma (Nederland).

Ze zat in het bestuur van de Association of Environmental Archaeology (AEA, 1995-1998), de Vereniging voor Ondernemers in de Archeologie (VOiA, 1997-2000 en  2003-2006) en was deeltijdlid van de Kwaliteits groep Nederlandse Archeologie (KNA, 1999-2000).

Sinds de oprichting in 1994 is zij een partner in BIAX Consult.

Publicaties Caroline Vermeeren:

1. Bakels, C.C., M. Alkemade & C. Vermeeren, 1991: Botanische Untersuchungen in der Rössener Siedlung Maastricht-Randwijck, Niederlande, Archaeo-Physika 13, 35-48.

2. Bakels, C.C., M. Alkemade & C. Vermeeren, 1991: Het pollendiagram Haarlem Zuiderpolder, of wel kunnen prehistorische akkers worden opgespoord via pollenanalyse? Haarlems bodemonderzoek 25.

3. Bakels, C.C., R.S. Kok, L.I. Kooistra & C. Vermeeren, 2000: Gouda, reclaimed land in the peat, a 12th century farmhouse. Seeds, fruits, wood and invertebrates, Vegetation History and Archaeobotany.

4. Beurden, L. van, C. Vermeeren & J.T. Zeiler, m.m.v. D.C. Brinkhuizen en L. Smits, 2007: Graan, hout, vee en vis. Botanisch, zoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek aan sporen uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen van de vindplaats Ockenburgh (gemeente Den Haag). Ook Archeobone rapport nr. 59. BIAXiaal 209.

5. Brinkkemper, O. & C. Vermeeren, 1993: Het hout van een aantal nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd op Voorne-Putten, BOORbalans 2, 103-20.

6. Brinkkemper, O. & C. Vermeeren, 1994: Mediterrane rijst en Oosterse kruidnagels. Botanische macroresten van een beerkelder uit Kampen (1575-1650), BIAXiaal 3.

7. Brinkkemper, O., H. van Haaster, P. van Rijn & C. Vermeeren, 2002, Archeobotanie, in: P.F.B. Jongste & G.J. van Wijngaarden (reds.), Het erfgoed van Eigenblok. Bewoningssporen uit de Bronstijd teRumpt (gemeente Geldermalsen), RAM 86, 439-558.

8. Brinkkemper, O., K. Hänninen, P. van Rijn & C. Vermeeren, 1995: Afgedankte luxe. Houten voorwerpen uit beerputten van Tiel-Koornmarkt, BIAXiaal 18.

9. Gotjé, W. & C. Vermeeren, 1995: Haarlem Veerpolder. Oecologisch onderzoek aan een Metaaltijd gyttjalaag en een Steentijd vuurplaats, BIAXiaal 22.

10. Haaster, H. van, K. Hänninen, L.I. Kooistra, J. Schelvis & C. Vermeeren, 1997: Ontginningsboeren op het veen. Zaden, vruchten, hout en ongewervelden van een 12e eeuwse boerderij te Gouda Oostpolder, BIAXiaal 37.

11. Haaster, H. van & C. Vermeeren 1999: Archeobotanisch onderzoek naar de balseming van de Bredase Nassau’s. BIAXiaal 74.

12. Haaster, H. van & C. Vermeeren met medewerking van L. van Beurden, L. Kubiak-Martens & M. van Waijjen 2000: Onderzoek aan macroresten, pollen en artropoden aan monsters van de Romeinse weg in Vleuten-De Meern. BIAXiaal 93.

13. Hagers, J.-K.A., W.A.M. Hessing, L.I. Kooistra, M.T.M. Schaepman & C.E. Vermeeren, 1992: Nederzettingssporen uit de midden-bronstijd in Park Leeuwensteijn, Voorburg (Z-H), Westerheem 41-2, 69-82.

14. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1995: Giant junipers. Houtonderzoek aan een Midden-Neolithische vindplaats te Wateringen, BIAXiaal 8.

15. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1997: Exotische offers. Botanisch onderzoek aan kuilen uit de Romeinse Fortuna-tempel op het Maasplein in Nijmegen, BIAXiaal 51.

16. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1998: Hout en houtskool van een donk met bewoningssporen uit het midden Neolithicum in Brandwijk (Z.H.), BIAXiaal 61.

17. Hänninen, K., L.I. Kooistra, P. van Rijn & C. Vermeeren, 1999: Archeologie Betuweroute. Hout en houtskool van een donk uit het Meso- of Neolithicum te Hardinxveld-Polderweg, BIAXiaal 65.

18. Hänninen, K. & C. Vermeeren 1999: Archeologie Betuweroute. Hout van de donk Hardinxveld-de Bruin gedateerd in het Meso- en Neolithicum. BIAXiaal 78.

19. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1999: Archeologie Betuweroute. De laatmesolithische boomstamkano’s van Hardinxveld-de Bruin. BIAXiaal 86.

20. Hänninen, K., & C. Vermeeren 2007: Naaldwijk-Holland College: onderzoek aan zaden, hout en pollen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. BIAXiaal 301.

21. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C. Vermeeren, 1995: Een boeket uit Dordrecht. Botanische resten uit beer en afval uit de 12e-17e eeuw, BIAXiaal 19.

22. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C. Vermeeren, 1998: Voedselresten in beer en afval. Botanisch onderzoek aan beerputten, afvalkuilen en ophogingslagen van de steden Dordrecht en Nijmegen uit de 12e -20e eeuw, BIAXiaal 52.

23. Koot, C. & C. Vermeeren, 1993: Natural food resources and human demand: use of wood in Iron Age houses in the wetlands of Midden-Delfland, Analecta Praehistoria Leidensia 26, 99-110.

24. Louwe Kooimans, L.P., K. Hänninen & C. Vermeeren, 2001, Artefacten van hout, in: L.P. Louwe Kooimans (red.), Hardinxveld-Giessendam De Bruin. Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500-4450 v. Chr.) (RAM 88) 435-477.

25. Louwe Kooimans, L.P., C. Vermeeren, & A.M.I. van Waveren, 2001, Artefacten van hout en vezels, in: L.P. Louwe Kooimans (red.), Hardinxveld-Giessendam Polderweg. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v. Chr.) (RAM 83) 379-418.

26. Raemakers, D.C.M., C.C. Bakels, B. Beerenhout, A.L. van Gijn, K. Hänninen, S. Molenaar, D. Paalman, M. Verbruggen & C. Vermeeren. 1997: Wateringen 4: A settlement of the Middle Neolithic Hazendonk 3 Group in the Dutch Coastal Area, Analecta Praehistorica Leidensia 29,143-191

27. Rijn, P. van, K. Hänninen & C. Vermeeren, 1998: Hout van Nijmegen gebundeld. Houtonderzoek van Nijmegen van de Romeinse vindplaats Weurtse Weg en de postmiddeleeuwse opgravingen van Hessenberg, Hezelstraat en Waalkade, BIAXiaal 70.

28. Smeerdijk, D.G.van & C. Vermeeren 1999: Pollenonderzoek aan Bronstijdakkers uit de Hekslootpolder (gemeente Haarlem). BIAXiaal 87.

29. Smeerdijk, D.G. van, K. Hänninen & C. Vermeeren 2004: Paleobotanisch onderzoek aan materiaal uit drie waterputten uit de Bronstijd van de opgraving Looërenk (gemeente Zutphen). BIAXiaal 215.

30. Stoepker, H, H. van Enckevort, J. Krist, K. Hänninen, C. Kalee, R. Reijnen, C. Vermeeren, A. Bosman, C. van Driel-Murray, Venray-Hoogriebroek en Venray-Loobeek. Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen (RAM 46) Amersfoort.

31. Thijssen, J. & C. Vermeeren, 1996. Exotische offers in de Fortunatempel op het Maasplein. In: Graven met Beleid. Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995. red. H. van Enckevort & J. Thijssen. Uitg. Uniepers Abcoude, 77-81.

32. Vermeeren, C., 1986: A palynological pilot-study of the Henauhof (Federsee), Interne Rapporten I.P.L.

33. Vermeeren, C., 1986: Coprolieten uit een Vroeg Middeleeuwse site te Den Haag, Interne Rapporten I.P.L.

34. Vermeeren, C., 1988: Botanisch onderzoek aan de Frankenslag, Interne Rapport I.P.L.

35. Vermeeren, C., 1990: Botanisch onderzoek van middeleeuwse beer¬putten in Kampen, in: H. Clevis & M. Smit (red.), Verscholen in vuil. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925. Kampen, 139-161.

36. Vermeeren, C., 1991: Cultuurgewassen en onkruiden uit Ittersumer¬broek, in: H. Clevis & A.D. Verlinde (red.), Bronstijdboeren in Ittersumerbroek, Kampen, 93-106.

37. Vermeeren, C., 1993: Een beerkuil van het klooster te Windes¬heim, in: H. Clevis & J. de Jong, Archeologie in Zwolle, 133-6.

38. Vermeeren, C., 1994: Food for thought. Botanisch onderzoek aan het St. Agnietenklooster, een opgraving aan de Zuilingstraat te Den Haag, BIAXiaal 6.

39. Vermeeren, C., 1995: Exotische offers in Ulpia, Ulpia Noviomagus 4.

40. Vermeeren, C., 1996: The Indian Connection. Wood and charcoal from the Roman harbour of Berenike, BIAXiaal 33.

41. Vermeeren, C. & O. Brinkkemper, 1996: Botanisch onderzoek aan de opgravingen Den Haag Lozerlaan, 1991 en 1994, BIAXiaal 28.

42. Vermeeren, C. & R.T.J. Cappers 1997/2002: Ethnographic and archaeobotanical evidence of local cultivation of plants in Roman Berenike and Shenshef (Red Sea coast, Egypt) , BIAXiaal 140, Zaandam.

43. Vermeeren, C., H. van Haaster & W.J. Kuijper, 1996: Vlaardings verleden verkend. Archeobotanisch en malacologisch onderzoek aan monsters uit het centrum van Vlaardingen, BIAXiaal 31.

44. Vermeeren, C. & W.J. Kuijper, 1996: Pollen from coprolites and recent droppings: useful for reconstructing vegetation and determining the season of consumption? Analecta Praehistoria Leidensia 26, 213-20.

45. Vermeeren, C., O. Brinkkemper, H. van Haaster & J. Schelvis, 1997: Zeventiende eeuwse Zomerkoninkjes. Onderzoek aan botanische macroresten, pollen, endoparasieten en geleedpotigen aan monsters van de opgraving "Den Haag-Rekenkamer", BIAXiaal 41.

46. Vermeeren, C., 1998: De dieren- en plantenresten, in: A. Carmiggelt (red.), Romeinse vondsten van de Scheveningse weg, Haagse Oudheidkundige Publicaties 4.

47. Vermeeren, C., 1998: A lady in the desert. Desiccated wood and charcoal from the 1997 excavations in Roman Berenike, Kalalat and Shenshef (Egypt), BIAXiaal 66.

48. Vermeeren, C., 1998: Botanisch onderzoek aan een 15e eeuws monster uit de opgraving Amicitia te Den Haag, BIAXiaal 64.

49. Vermeeren, C., 1998: Evidence for Seasonality from Coprolites and Recent Faeces, Environmental Archaeology 3, 127-8.

50. Vermeeren, C., 1998: Wood and charcoal, in: S.E. Sidebotham & W.Z. Wendrich (eds.), Berenike 1996: Report of the 1996 excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the survey of the Eastern Desert, 331-48.

51. Vermeeren, C., K. Hänninen & P. van Rijn, 1998: Onderzoek aan botanische resten en schelpen uit de 17e-18e eeuwse tuin van huis “Den Hoonaert” te Leidschendam, BIAXiaal 67.

52. Vermeeren, C. & L.I. Kooistra, 1998: Archeologie Betuweroute. Hout uit Middeleeuws Malburg te Kerk-Avezaath, BIAXiaal 62.

53. Vermeeren, C., 1999: The use of imported and local wood species at the Roman port of Berenike, Red Sea coast, Egypt, in: M. van der Veen (ed.) The exploitation of plant resources in Ancient Africa, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.

54. Vermeeren, C. 1999: Lady in the desert: the wood and charcoal, in: S.E. Sidebotham & W.Z. Wendrich (eds.), Berenike 1997: Report of the 1997 excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the survey of the Eastern Desert, Leiden.

55. Vermeeren C., 1994/2000: Botanisch onderzoek aan de twee Middeleeuwse terpen te Schipluiden. BIAXiaal 85.

56. Vermeeren, C. & A. de Hingh, 1994/2000: Houtskoolonderzoek aan monsters uit de Lineaire Bandkeramiek van de opgraving Geleen-Janskamperveld 1991. BIAXiaal 107.

57. Vermeeren, C., 2001: Ships in the desert: the wood and charcoal, in: S.E. Sidebotham & W.Z. Wendrich (eds.), Berenike 1998: Report of the 1998 excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the survey of the Eastern Desert, Leiden.

58. Louwe Kooijmans, L.P., K.Hänninen & C. Vermeeren, 2001: Artefacten van hout, In: L.P. Louwe Kooijmans (red.) Hardinxveld-Giesendam de Bruin. Een kamplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cuiltuur (5500-4450 v. Chr.) (RAM 88), p 435-478.

59. Vermeeren, C. & R.T.J. Cappers 1997/2002: Ethnographic and archaeobotanical evidence of local cultivation of plants in Roman Berenike and Shenshef (Red Sea coast, Egypt). BIAXiaal 140.

60. Vermeeren, C. & H. van Haaster , 2002: The embalming of the ancestors of the Dutch royal family. Vegetation History and Archaeobotany 11,121-126.

61. Brinkkemper, O., H. van Haaster, P. van Rijn & C. Vermeeren, 2002: Archeobotanie, In: P.F.B. Jongste & G.J van Wijngaarden (red.) Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen) (RAM 86), 439-558.

62. Vermeeren, C., 2000/2003: Boats in the Desert, the desiccated wood and charcoal from Berenike (1998), BIAXiaal 90.

63. Vermeeren, C., 2003: Resultaten van onderzoek aan middeleeuws hout en houtskool uit de opgraving Bakel, BIAXiaal 155.

64. Vermeeren,C., 2003: Resultaten van onderzocht hout en houtskool uit Oss-De Geer, daterend uit de midden-Bronstijd en de Romeinse tijd, BIAXiaal 157.

65. Vermeeren, C., 2004: Houtonderzoek aan de Bronstijdvindplaats te Zijderveld, BIAXiaal 208.

66. Vermeeren, C., & O.Brinkkemper, 2004: De IJzertijd-kano van Uitgeest: onderzoek van het hout en de bewerkingssporen, BIAXiaal 209.

67. Vermeeren, C. & O. Brinkkemper, 2005.: Eiken of elzen? De houtkeuze voor ijzertijdboerderijen., in: Nederland in de Prehistorie, Amsterdam, 577-581.

68. Vermeeren, C. & O. Brinkkemper, 2005: Oak or Alder, the use of wood in the Iron Age farms in the western Netherlands. In: L.P.L. Kooijmans et al(eds). Handbook of Dutch Prehistorie.

69. Vorst, Y. & C. Vermeeren, 2005: Houtskoolonderzoek aan een kuil uit de Late Stein-periode (2900-2500 cal. BC); vindplaats Sittard/Geleen-Hof van Limburg, gemeente Sittard, BIAXiaal 227.

70. Vermeeren, C., 2005: Onderzoek aan hout uit de vroeg-middeleeuwse opgraving Oegstgeest –Rijnfront, BIAXiaal 239.

71. Vermeeren, C. & K. Hänninen 2005: Hout, zaden en pollen uit Romeins Didam en Wehl, BIAXiaal 244, Zaandam.

72. Vermeeren,C., & Y.Vorst 2007: Onderzoek naar de bewerkings- en gebruikssporen van de IJzertijd kano uit Vlaardingen Vergulde-Hand West, BIAXiaal 300, Zaandam.

73. Vermeeren,C., 2007: Onderzoek aan zevende eeuws beschoeiingshout uit Oegstgeest Rijnfront-zuid, deelgebied Corpus, BIAXiaal 306.
74. Beurden, L. van, C. Vermeeren & J.T. Zeiler, m.m.v. D.C. Brinkhuizen en L. Smits 2007: Graan, hout, vee en vis. Botanisch, zoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek aan sporen uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen van de vindplaats Ockenburgh (gemeente Den Haag). Ook Archeobone rapport nr. 59, BIAXiaal 325, Zaandam.

75. Vermeeren, C. & B. Gumbert: 2008: Ontellicke boomen” or “countless trees”: reconstructing the late medieval vegetation surrounding the sixteenth century St. Margaretha Convent, Leiden, the Netherlands, Vegetation History and Archaeobotany, 17:93-103.

76. Vermeeren, C., 2008: Middenbeemster: onderzoek aan 17e eeuws houtafval, BIAXiaal 361, Zaandam.

77. Vermeeren, C., 2008: Het Matarómodel, onderzoek naar botanische aspecten van een middeleeuwse scheepsmodel uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam , BIAXiaal 376, Zaandam.

78. Ouden, N. den, & C. Vermeeren 2008: Enkhuizen-De Fruittuinen. Houten voorwerpen, constructiehout, vlechtwerk, touw en haar uit de Nieuwe Haven (17e-19e eeuw), BIAXiaal 377, Zaandam.

79. Vermeeren, C., mmv N. den Ouden & M. Wansleeben 2009: De takkenpaden in Vlaardingen-Vergulde Hand. Onderzoek naar houtgebruik en mogelijk beheer van bosbestanden rondom Vlaardingen in de IJzertijd , BIAXiaal 393, Zaandam.

80. Meer, W. van der, C. Vermeeren & N. den Ouden 2009: Archeobotanisch onderzoek aan macroresten, pollen en hout uit middeleeuwse sporen van de vindplaats Leiden-Aalmarktschool, BIAXiaal 399, Zaandam.

81. Vermeeren, C., & H. van Haaster 2009: Beplantingsvoorstel voor het Romeinse castellum Fectio (Gemeente Bunnik) op basis van historische en archeobotanische gegevens, BIAXiaal 422, Zaandam.

82. Hänninen, K., M. van der Linden & C. Vermeeren 2009: De kruidentuin van Den Haag-Uithofslaan 1 -Zaden, pollen, hout en houtskool van de Romeinse tijd tot 1900, BIAXiaal 432, Zaandam.

83. Vermeeren, C., 2009: Archeobotanie, In: Siemons H. & J.J.Lanzing (red.), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11), Den Haag, 317-347.

84. Vermeeren, C, K. Hänninen & L. van Beurden, 2010: Industrial, medicinal or ornamental plants? Finds of hollyhock (Alcea rosea L.), marigold (Calendula officinalis L.) and Fuller’s teasel (Dipsacus sativus (L.) Honck.) from 15th century The Hague, In: Bakels, Fennema, Out & Vermeeren (red), Of Plants and snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude of forty years of teaching an identifying, 237-246, Leiden.

85. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C.Vermeeren, 2010: A medieval bouquet from the city of Dordrecht (The Netherlands), In: Bakels, Fennema, Out & Vermeeren (red), Of Plants and snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude of forty years of teaching an identifying, 127-144, Leiden.

86. Vermeeren, C., 2011: Houtbeheer. In: Eijskoot, Brinkkemper & de Ridder (red), Vlaardingen-De Vergulde Hand-West., p 385-395 (RAM 200), Amersfoort.

87. Vermeeren, C., 2011: Kano. In: Eijskoot, Brinkkemper & de Ridder (red), Vlaardingen-De Vergulde Hand-West., p 403-410 (RAM 200), Amersfoort.