Terug naar overzicht

Het landschap onder de Westfriese Omringdijk bij Winkel op basis van botanisch onderzoek

Rapportnummer 872 | Publicatiedatum 01 december 2015
Auteur Kooistra, L.I.

Download rapport  Download rapport


In juni 2015 heeft Vestigia een kort veldonderzoek uitgevoerd in de Westfriese
dijk bij Winkel. In verband met wegwerkzaamheden was archeologisch
onderzoek naar de fundering van de historische Westfriese Omringdijk uit het
begin van de dertiende eeuw noodzakelijk geworden. Het dijklichaam van de
historische dijk leek te zijn aangebracht op een vezelige organische laag die op
een veenpakket lag. In het veld was de aard van de vezelige laag niet goed vast
te stellen en daarom is een brede profielbak over de basis van het dijklichaam en
de onderliggende pakketen geslagen (figuur 1 en 2). De profielbak is vervolgens
voor botanisch onderzoek aan BIAX Consult aangeboden om antwoord te krijgen
op onderstaande vragen.
1) Is de vezelige laag onder de dijk een vlijlaag (een funderingslaag), of betrof
het de vegetatie die werd afgedekt toen men het dijklichaam aanbracht?
2) Wanneer is de dijk gebouwd?
3) Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de bouw van de dijk?
Om antwoorden op deze vragen te zoeken is de profielbak eerst beschreven. Op
basis daarvan is in overleg met de projectleider bij Vestigia, R. van Heeringen,
een 14C-monster geselecteerd en zijn de verschillende lagen op botanische
macroresten onderzocht. Eén van de lagen is bovendien geselecteerd voor
onderzoek op palynologische resten. In dit rapport is verslag gedaan van het
daterende en botanische onderzoek.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden: