Terug naar overzicht

Onderzoek aan hout van de poortbrug van het kasteel te Asten

Rapportnummer 712 | Publicatiedatum 01 januari 2013
Auteur Lange, S.

Download rapport  Download rapport


De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten en de gemeente Asten hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld met als doel de landschappelijke en publieke waarden van het kasteelterrein te Asten te herstellen. Voorafgaande aan de herinrichting is in 2007 en 2009 rond de toegangspoort van het kasteel en in de buitenste gracht een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De gegevens zijn gebruikt bij de reconstructie van de huidige brug die de toegang tot het kasteelterrein biedt (zie figuur 1).

Het archeologische onderzoek aan de poortbrug is uitgevoerd door vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Kempen Peelland (AVKP) onder leiding van seniorarcheologe Ria Berkvens. Tijdens het onderzoek zijn houten constructie-elementen aangetroffen die deels afkomstig zijn van de oorspronkelijke brugconstructie en deels van het poortgebouw. Dit hout is in twee opzichten waardevol voor onderzoek. Door het te beschrijven en te determineren kan inzicht worden verkregen in de technologische kennis die men in het verleden had voor de bouw van zware constructies. Daarnaast zou het hout geschikt kunnen zijn voor daterend onderzoek. Aan de hand van dendrochronologisch onderzoek kan in het algemeen nauwkeurig worden vastgesteld wanneer constructies zijn gebouwd. In overleg met Ria Berkvens en de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten is een subsidievoorstel voor dit houtonderzoek ingediend bij de provincie Noord-Brabant. De aanvraag werd gehonoreerd en het onderzoek kon in de zomer van 2013 worden uitgevoerd.
In het voorliggende rapport zijn de resultaten van het houtonderzoek vastgelegd, inclusieve een korte beschrijving van de houtvondsten die in de jaren ’90 zijn opgegraven door de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis.
Samengevat was het doel van het houtonderzoek antwoord te krijgen op de volgende vragen:
1) Welke houtsoorten en welke boomonderdelen zijn gebruikt in de verschillende onderdelen van de constructies?
2) Op welke manier is het hout bewerkt?
3) Is er sprake van hergebruikt hout?
4) Wanneer zijn de brug en het poortgebouw gebouwd?

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden: